Német nyelvtanfolyam

2019. Január 11-ig 40.000 Ft kedvezményt adunk minden tanfolyamra + 5 ajándék szolgáltatást a képzés mellé!

Nyitvatartásunk:

H-P 10:00-18:00


A budapesti Euro Nyelviskola több mint 2 évtizede foglalkozik német nyelvoktatással, így csapatunknak jelentős tapasztalata van a német nyelvtanfolyamok szervezésében és lebonyolításában. Hatékony német nyelvtanfolyamot keresel Pécsen? Megtaláltad!

 

A pécsi EURO Nyelviskola 2011-ben nyitotta meg kapuit, és rövid időn belül a város legnépszerűbb nyelviskolája lett. A német nyelv iránt érdeklődő hallgatók számára különböző időbeosztás szerint, több nyelvi szinten tudjuk biztosítani az oktatást.

 

Miért német tanfolyam?

  • A német nyelv a germán nyelvek nyugati ágába tartozik. Mintegy 100 millió ember anyanyelve. Összes használójának száma (anyanyelvként vagy második nyelvként) 130 millió körüli.
  • Nyelviskolánkban jelentős diákunkat a német nyelv elsajátítása érdekli, így különböző szinteken, különböző időbeosztású tudunk csoportokat biztosítani minden németül tanulni vágyó hallgatónknak.
  • Iskolánkban minden német tanfolyamot felkészült tanárok irányítanak, dinamikus, fiatalos, csoportjainkban minden hallgatónk megtalálja számításait.
  • Német tanfolyamainkon nagy hangsúlyt fektetünk minden készség fejlesztésére - olvasott szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség, nyelvtan, kommunikáció.

 

Német nyelvtanfolyam típusok intenzitás szerintIntenzív német nyelvtanfolyam:

4 hetes, heti  5x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokú szintig.

- Órabeosztás: hétfőtől péntekig

- Órakezdés: 8:30,

- Tandíj: 92.990Ft* Kedvezményes tandíj: 52.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Félintenzív német nyelvtanfolyam:

10 hetes heti 2x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

- Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

- Órakezdés: 17:00

- Tandíj: 92.990Ft* Kedvezményes tandíj: 52.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Normál német nyelvtanfolyam:

12 hetes heti 2x4 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

- Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

- Órakezdés: 18:00

- Tandíj: 92.990Ft* Kedvezményes tandíj: 52.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Hétvégi német nyelvtanfolyam:

20 hetes heti 1x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

- Órabeosztás: szombat

- Órakezdés: 9:00; 14:00

- Tandíj: 96.990Ft* Kedvezményes tandíj: 56.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Minden egyes szintünk nyelvvizsgához hasonló vizsgával zárul, melynek eredményét átadjuk képzésben részt vevőink számára.

Modulfelosztás:

  • kezdő: 2 db 50 órás modul (A1.1-A1.2)
  • középhaladó: 2 db 50 órás modul (A2.1-A2.2)
  • haladó: 3 db 50 órás modul (B1.1-B1.2-B1.3)
  • középfokúnyelvvizsga-előkészítő: 6 db 50 órás modul (B2.1-B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-B2.6)
  • középfok feletti: 4 db 50 órás modul (C1.1-C1.2-C1.3)
  • felsőfok: 2 db 50 órás modul (C1.4-C1.5-C1.6)

JELENTKEZÉS A TANFOLYAMRA:

Jelentkezés

 

Német tanfolyamok szintek szerint

 

Kezdő szintű német tanfolyam nyelvtani törzsanyaga:


- ABC

- Kijelentő mondat

- Kérdő mondat

- Igék jelen időben

- A létige

- Személyes névmások

- Főnevek egyes és többes száma

- Határozott névelők der, die, das

- Tagadás: kein, keine

- Sein ige I. múlt ideje

- Kérdőszavak

- Kijelentő mondat, eldöntendő kérdés

- Birtokos névmások

- Névelők tárgyesete

- Melléknevek helye a mondatokban

- Melléknevek fokozása

- Kérdő mondatok

- um, am, von, bis....előljárók

- Elválós igekötős igék

- Tagadás: nicht

- A haben ige I. múltja

- Elől járószók tárgy és részes esettel

- Sorszámnevek

- Dátum

- Segédigék: müssen, können, wollen, dürfen

- Birtokos névmások és tagadónévmások tárgyesete

- In, durch, über előljárók + tárgyeset

- Zu, an...vorbei + részeseset

- Gyakoriságot kifejező szavak

- Határozatlan névelők

- Mutatószó: dieser-dieses-diese

- Felszólító mód

 

Középhaladó szintű német tanfolyam nyelvtani törzsanyaga:


- a weil kötőszó használata, melléknév fokozás, hasonlítás

- birtokos névmások részes esete, melléknevek részes esetben, a dass kötőszó, birtokos eset -s végződéssel

- a sollen segédige használata

- visszaható igék és visszaható névmások, vonzatos igék, határozatlan számnevek

- erős melléknév ragozás

- személyes névmások részes esete,

- módbeli segédigék múltideje (Präteritum/Imperfekt), az als kötőszó használata

- igék múlt ideje (Präteritum/Imperfekt)

- a denn és a weil kötőszók használata, a werden ige használata (jövő idő) főnevestés, udvariasság, kívánság kifejezése

- előljárószók részes esettel, részes eset, a wenn kötőszó használata

- einige és manche hazsnálata, igék és előljárószók részes és tárgy esettel

- mellékmondatok um + zu+ Infiniv szerkezettel és damit -tal, Passiv: szenvedő szerkezet

 

Haladó szintű német tanfolyam nyelvtani törzsanyaga:


- Mellékmondatok

- Egyszerű múlt

- Rendhagyó igék egyszerű múltideje

- Főnévvé alakítás „Zum" mondatokkal

- Segédigék feltételes módja

- Kötőszavak ( darum, deshalb, deswegen)

- Határozószók (ein bisschen, sehr, ziemlich, besonders)

- Melléknév a főnév előtt

- Kicsinyítő képző

- Melléknév ragozás névelő nélkül

- Feltételes mód

- Vonatkozói mellékmondat

- Jövő idő

- Kettős kötőszavak ( je...desto/nicht.....sondern )

- Időhatározók

- Feltételes mód

- Összetett múlt idő

- Passzív szerkezetet helyettesítő „man"

- A lassen ige

- Brauchen zu + főnévi igenév

- Ellentétek (trotzdem)

- Kettős kötőszavak ( entweder.....oder)

- Főnevek keit/heit végződéssel

 

 


ELÉRHETŐSÉGEINK

EURO Nyelviskola Pécs – Pécs, Rákóczi út 70.
0670 633-9896

EURO Nyelviskola - a gyors eredmények specialistája!