Logó ív

Pécs, Rákóczi út 70. | Tel: +3670 633-9896

Válassz helyszínt, hogy hol szeretnél tanulni!

Német nyelvtanfolyam

2018. December 14-ig 40.000 Ft kedvezményt adunk minden tanfolyamra + 5 ajándék szolgáltatást a képzés mellé!

 

Nyitvatartásunk:

H-P 10:00-18:00


A budapesti Euro Nyelviskola több mint 2 évtizede foglalkozik német nyelvoktatással, így csapatunknak jelentős tapasztalata van a német nyelvtanfolyamok szervezésében és lebonyolításában. Hatékony német nyelvtanfolyamot keresel Pécsen? Megtaláltad!

 

A pécsi EURO Nyelviskola 2011-ben nyitotta meg kapuit, és rövid időn belül a város legnépszerűbb nyelviskolája lett. A német nyelv iránt érdeklődő hallgatók számára különböző időbeosztás szerint, több nyelvi szinten tudjuk biztosítani az oktatást.

 

Miért német tanfolyam?

  • A német nyelv a germán nyelvek nyugati ágába tartozik. Mintegy 100 millió ember anyanyelve. Összes használójának száma (anyanyelvként vagy második nyelvként) 130 millió körüli.
  • Nyelviskolánkban jelentős diákunkat a német nyelv elsajátítása érdekli, így különböző szinteken, különböző időbeosztású tudunk csoportokat biztosítani minden németül tanulni vágyó hallgatónknak.
  • Iskolánkban minden német tanfolyamot felkészült tanárok irányítanak, dinamikus, fiatalos, csoportjainkban minden hallgatónk megtalálja számításait.
  • Német tanfolyamainkon nagy hangsúlyt fektetünk minden készség fejlesztésére - olvasott szövegértés, hallott szövegértés, íráskészség, nyelvtan, kommunikáció.

 

Német nyelvtanfolyam típusok intenzitás szerintIntenzív német nyelvtanfolyam:

4 hetes, heti  5x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokú szintig.

- Órabeosztás: hétfőtől péntekig

- Órakezdés: 8:30,

- Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Félintenzív német nyelvtanfolyam:

10 hetes heti 2x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

- Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

- Órakezdés: 17:00

- Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Normál német nyelvtanfolyam:

10 hetes heti 2x4 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

- Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

- Órakezdés: 18:00

- Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Hétvégi német nyelvtanfolyam:
(Hétvégi képzésünk legközelebb Szeptember 22-én indul)

20 hetes heti 1x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

- Órabeosztás: szombat

- Órakezdés: 9:00; 14:00

- Tandíj: 91.990Ft* Kedvezményes tandíj: 51.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

* Kötelezően fizetendő vizsgadíj + 4.000 Ft.
Minden egyes szintünk nyelvvizsgához hasonló vizsgával zárul, melynek eredményét átadjuk képzésben részt vevőink számára.

Modulfelosztás:

  • kezdő: 2 db 50 órás modul (A1.1-A1.2)
  • középhaladó: 2 db 50 órás modul (A2.1-A2.2)
  • haladó: 3 db 50 órás modul (B1.1-B1.2-B1.3)
  • középfokúnyelvvizsga-előkészítő: 6 db 50 órás modul (B2.1-B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-B2.6)
  • középfok feletti: 4 db 50 órás modul (C1.1-C1.2-C1.3)
  • felsőfok: 2 db 50 órás modul (C1.4-C1.5-C1.6)

JELENTKEZÉS A TANFOLYAMRA:

Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Telefonszám
Választott nyelv
Tanfolyam intenzitása Intenzív (5x5)
Félintenzív (2x5)
Normál (2x4)
Tudásszint kezdő(A1)
középhaladó(A2)
haladó(B1)
nyelvvizsga előkészítő(B2)
középfok utáni(C1)
felsőfokú(C2)
Mikor szeretnél kezdeni? December 10
Január 14
Január 28
Február 11
Február 25
Márcuis 11
Hol találtál ránk? Google
szórólap
ajánlották
régi diák
facebook
Levelezési cím
Hol szeretnél tanulni?

 

Német tanfolyamok szintek szerint

 

Kezdő szintű német tanfolyam nyelvtani törzsanyaga:


- ABC

- Kijelentő mondat

- Kérdő mondat

- Igék jelen időben

- A létige

- Személyes névmások

- Főnevek egyes és többes száma

- Határozott névelők der, die, das

- Tagadás: kein, keine

- Sein ige I. múlt ideje

- Kérdőszavak

- Kijelentő mondat, eldöntendő kérdés

- Birtokos névmások

- Névelők tárgyesete

- Melléknevek helye a mondatokban

- Melléknevek fokozása

- Kérdő mondatok

- um, am, von, bis....előljárók

- Elválós igekötős igék

- Tagadás: nicht

- A haben ige I. múltja

- Elől járószók tárgy és részes esettel

- Sorszámnevek

- Dátum

- Segédigék: müssen, können, wollen, dürfen

- Birtokos névmások és tagadónévmások tárgyesete

- In, durch, über előljárók + tárgyeset

- Zu, an...vorbei + részeseset

- Gyakoriságot kifejező szavak

- Határozatlan névelők

- Mutatószó: dieser-dieses-diese

- Felszólító mód

 

Középhaladó szintű német tanfolyam nyelvtani törzsanyaga:


- a weil kötőszó használata, melléknév fokozás, hasonlítás

- birtokos névmások részes esete, melléknevek részes esetben, a dass kötőszó, birtokos eset -s végződéssel

- a sollen segédige használata

- visszaható igék és visszaható névmások, vonzatos igék, határozatlan számnevek

- erős melléknév ragozás

- személyes névmások részes esete,

- módbeli segédigék múltideje (Präteritum/Imperfekt), az als kötőszó használata

- igék múlt ideje (Präteritum/Imperfekt)

- a denn és a weil kötőszók használata, a werden ige használata (jövő idő) főnevestés, udvariasság, kívánság kifejezése

- előljárószók részes esettel, részes eset, a wenn kötőszó használata

- einige és manche hazsnálata, igék és előljárószók részes és tárgy esettel

- mellékmondatok um + zu+ Infiniv szerkezettel és damit -tal, Passiv: szenvedő szerkezet

 

Haladó szintű német tanfolyam nyelvtani törzsanyaga:


- Mellékmondatok

- Egyszerű múlt

- Rendhagyó igék egyszerű múltideje

- Főnévvé alakítás „Zum" mondatokkal

- Segédigék feltételes módja

- Kötőszavak ( darum, deshalb, deswegen)

- Határozószók (ein bisschen, sehr, ziemlich, besonders)

- Melléknév a főnév előtt

- Kicsinyítő képző

- Melléknév ragozás névelő nélkül

- Feltételes mód

- Vonatkozói mellékmondat

- Jövő idő

- Kettős kötőszavak ( je...desto/nicht.....sondern )

- Időhatározók

- Feltételes mód

- Összetett múlt idő

- Passzív szerkezetet helyettesítő „man"

- A lassen ige

- Brauchen zu + főnévi igenév

- Ellentétek (trotzdem)

- Kettős kötőszavak ( entweder.....oder)

- Főnevek keit/heit végződéssel

 

 


ELÉRHETŐSÉGEINK

EURO Nyelviskola Pécs – Pécs, Rákóczi út 70.
0670 633-9896

EURO Nyelviskola - a gyors eredmények specialistája!