Logó ív

Pécs, Rákóczi út 70. | Tel: +3670 633-9896

Válassz helyszínt, hogy hol szeretnél tanulni!

Francia nyelvtanfolyam

2018. November 16-ig 40.000 Ft kedvezményt adunk minden tanfolyamra + 5 ajándék szolgáltatást a képzés mellé!

Október 13.-án ügyfélszogálatunk zárva tart.

Nyitvatartásunk:

H-P 10:00-18:00


Az Euro Nyelviskola Budapesten már 2 évtizede biztosítja hallgatóinak a francia nyelvoktatást, így mostanra jelentős gyakorlatunk van a francia nyelvtanfolyamok megszervezésében. Amennyiben szeretnél hatékonyan tanulni, és kedvező árú francia nyelvtanfolyamot Pécsen, most megtaláltad a számodra legmegfelelőbb nyelviskolát!

 

Tudtad, hogy...

 • a francia az angol után a világ második leggyakrabban oktatott nyelve?
 • az angol mellett a francia az egyetlen nyelv, melyet 5 kontinensen beszélnek?
 • a legfrissebb adatok szerint a franciát 220 millió ember beszéli világszerte?
 • a francia a nemzetközi szervezetek által leggyakrabban használt nyelv?
 • az angol és a német mellett a francia az Európai Unió egyik fő munkanyelve?

A francia nyelvtanulás tehát ablak a világra, híd a különböző nemzetekhez, etnikumokhoz tartozó emberekhez.

 

A francia nyelv első számú útitársunk, kalauzunk lehet a méltán világhírű francia kultúra, kulinária és divat világában. Színek, ízek, dallamok, életérzések elevenednek meg Gauguin képein, Piaf dalaiban, Zola műveiben, Delon filmjeiben, a francia haute couture kreációiban, a francia borok és sajtok kimeríthetetlen tárházában.

 

Francia nyelvtanfolyam típusok intenzitás szerint

 

 

Intenzív francia nyelvtanfolyam:

4 hetes, heti  5x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokú szintig.

-           Órabeosztás: hétfőtől péntekig

-           Órakezdés: 8:30,

-           Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Félintenzív francia nyelvtanfolyam:

10 hetes heti 2x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-           Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

-           Órakezdés: 17:00

-           Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Normál francia nyelvtanfolyam:

10 hetes heti 2x4 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-           Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

-           Órakezdés: 18:00

-           Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Hétvégi francia nyelvtanfolyam:
(Hétvégi képzésünk legközelebb Szeptember 22-én indul)

20 hetes heti 1x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-           Órabeosztás: szombat

-           Órakezdés: 9:00; 14:00

-           Tandíj: 91.990Ft* Kedvezményes tandíj: 51.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

* Kötelezően fizetendő vizsgadíj + 4.000 Ft.
Minden egyes szintünk nyelvvizsgához hasonló vizsgával zárul, melynek eredményét átadjuk képzésben részt vevőink számára.

Modulfelosztás:

 • kezdő: 2 db 50 órás modul (A1.1-A1.2)
 • középhaladó: 2 db 50 órás modul (A2.1-A2.2)
 • haladó: 3 db 50 órás modul (B1.1-B1.2-B1.3)
 • középfokúnyelvvizsga-előkészítő: 6 db 50 órás modul (B2.1-B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-B2.6)
 • középfok feletti: 4 db 50 órás modul (C1.1-C1.2-C1.3)
 • felsőfok: 2 db 50 órás modul (C1.4-C1.5-C1.6)

JELENTKEZÉS A TANFOLYAMRA:

Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Telefonszám
Választott nyelv
Tanfolyam intenzitása Intenzív (5x5)
Félintenzív (2x5)
Normál (2x4)
Tudásszint kezdő(A1)
középhaladó(A2)
haladó(B1)
nyelvvizsga előkészítő(B2)
középfok utáni(C1)
felsőfokú(C2)
Mikor szeretnél kezdeni? Szeptember 17
Október 1
Október 15
Október 29
November 12
November 26
December 10
Hol találtál ránk? Google
szórólap
ajánlották
régi diák
facebook
Levelezési cím
Hol szeretnél tanulni?

 

Francia tanfolyam szintek nyelvtani törzsanyaga

 

Kezdő francia tanfolyam:

-          Kérdés

-          Hímnem, nőnem

-          Melléknevek egyeztetése

-          Az être, s'appeler

-          igék ragozása jelen időben

-          Felszólító módú alakok

-          A határozatlan névelő

-          A főnév neme

-          Az -er végű igék:parler, habiter

-          A személyes névmások

-          A határozott névelő

-          A mondat

-          Eldöntendő kérdés

-          Kiegészítendő kérdés

-          Tagadás

-          A főnevek többes száma

-          A melléknevek többes száma

-          Számok

-          Melléknév helye

-          Prepozíciók (dans, sur, devant stb.)

-          Háromalakú melléknevek

-          Határozott névelő többes száma.

-          Helyhatározót kifejező prepozíciók (à, de,  au / en / aux)

-          Az anyagnévelő

-          Anyagnevek tagadása DE-vel

-          Prepozíciók (à droite de, entre, à gauche de...)

-          Udvarias formulák (je voudrais, j'aimerais...)

-          Il y a... Birtokviszony kifejezése

-          Elöljárós szerkezet

-          Birtokos névelő

-          A személyes névmás mint tárgy

-          Összetett prepozíciók (au milieu de)

-          Birtoklás kifejezése à-val

-          Birtokos névelő többes száma

-          Il faut+főnév / főnévi igenév

-          Mennyiség kifejezése

-          Közeljövő

-          A névmási tárgy helye félsegédigék mellett

-          Visszaható igék

-          Időhatározót kifejező prepozíciók (dans, depuis, en stb.)

-          Időhatározók

-          (d'abord, ensuite..)

-          Mutató névelő

-          Kérdések az idő kifejezésére

-          (depuis quand ?)

-          Sorszámnevek

-          Rendhagyó többesszámú főnevek Pourquoi / Parce que Avoir mal à...

 

Középhaladó francia tanfolyam:

-          a France-Euro -Express 1. nyelvtani anyagának ismétlése

-          a visszaható igék felszólító módja

-          a közelmúlt

-          az  imparfait I.

-          a fokozás

-          tout, toute,

-          tous, toutes

-          imparfait II.

-          imparfait vagy passé composé

-          a  határozószó képzése/helye

-          az  y névmás

-          a felsőfok

-          imparfait III.

-          a valószínűség kifejezése

-          a  futur simple

-          a személytelen szerkezet

-          Les pronoms compléments d'objet indirect

-          a névmás helye

-          a felszólítás/ tiltás

-          az anyagnévelő rendszerezése

-          az  en névmás

-          a tagadás

-          az  időhatározó-sza­vak

-          a vonatkozói kötőszavak

-          a kiemelés

-          felkiáltás

-          egyeztetés avoir segédige mellett

-          si + jelen idő

-          a függő beszéd: que, de+inf.

-          a határozatlan névmások

-          a kérdés

-          a függő beszéd

-          que l /quelle / quels / quelles

-          a gérondif képzése / használata

-          a prepozíciók rendszerezése

-          a passzív szerkezet

-          a lequel kérdő névmás

-          a hangsúlyos mutató névmás

-          a műveltetés

-          a személytelen szerkezetek

-          si + imparfait

-          a hangsúlyos birtokos névmás

 

 

Haladó francia tanfolyam:

-          a France-Euro -Express 2. kötet nyelvtani anyagának ismétlése

-          a  feltételes jelen képzése, használata (tanács, udvariasság, javaslat)

-          si + imparfait

-          dont

-          la double pronominalisa-tion avec EN

-          n'importe qui/quand stb

-          la double pronominalisa-tion : deux pronoms personnels / Y

-          a TOUT használata (névmás, határozószó, melléknév)

-          a határozatlan névmás (certain, chaque stb.)

-          gérondif

-          kérdőszavak QUI-vel és QUOI-val

-          hasonlítás COMME-mal

-          a participe passé egyeztetése

-          az idő kifejezése

-          Subjonctif I.

-          személytelen szerkezetek (+ de / Subjonctif)

-          Subjonctif II.

-          kiemelő szerkezet

-          il faut...pour+ infinitif

-          ok és okozat kifejezése

-          előljárószó+lequel/laquelle

-          chez használata

-          a plus-que-parfait képzése, használata

-          a feltételes múlt képzése/haszná-lata

-          si + plus-que-parfait

-          infinitif passé

-          függő beszéd

-          igeidő-egyeztetés

-          indicateurs temporels (dès que, aussitột que, au moment oừ...)

-          helyet kifejező elöljárószavak

-          participe présent

-          a prendre ige jelentései

-          avoir à + inf.

-          il y a ... à + inf.

 

 

Francia nyelvvizsga előkészítő:

-       a France-Euro -Express Nouveau 3. kötet nyelvtani anyagának ismétlése (feltételes mód, subjonctif, igeidő egyeztetés stb.)

-          a futur antérieur képzése, használata

-          c'est ce qui/ce que/ ce dont használata

-          subjonctif felsőfokban lévő főmondat után

-          dont/ duquel használata

-          az ok kifejezése participe présent-nal

-          az adjectif verbal képzése, használata

-          igeképzés melléknevek segítségével

-          a passé simple képzése, használata

-          időhatározók használata

-          különleges tagadószavak

-          igéből képzett főnevek

-          a múlt idők rendszerezése,összefoglalása(passé comp.,passé simple, imparfait, plus-que-parfait)

-          a határozó-szavak összefoglalása  (idő, mód, mennyiség stb.)

-          subjonctif passé képzése, használata

-          a főnévi igenév, a kijelentő mód és a kötőmód szintézise

-          a participe passé egyeztetése

-          időhatározói kötőszavak használata

-          a si használatának rendszerezése

-          a feltételes mód használatának

-          a passé antérieur képzése, használata

-          az avant és après használata

 


ELÉRHETŐSÉGEINK

EURO Nyelviskola Pécs – Pécs, Rákóczi út 70.
0670 633-9896

EURO Nyelviskola - a gyors eredmények specialistája!