Francia nyelvtanfolyam

2019. Január 11-ig 40.000 Ft kedvezményt adunk minden tanfolyamra + 5 ajándék szolgáltatást a képzés mellé!

 

Nyitvatartásunk:

H-P 10:00-18:00


Az Euro Nyelviskola Budapesten már 2 évtizede biztosítja hallgatóinak a francia nyelvoktatást, így mostanra jelentős gyakorlatunk van a francia nyelvtanfolyamok megszervezésében. Amennyiben szeretnél hatékonyan tanulni, és kedvező árú francia nyelvtanfolyamot Pécsen, most megtaláltad a számodra legmegfelelőbb nyelviskolát!

 

Tudtad, hogy...

 • a francia az angol után a világ második leggyakrabban oktatott nyelve?
 • az angol mellett a francia az egyetlen nyelv, melyet 5 kontinensen beszélnek?
 • a legfrissebb adatok szerint a franciát 220 millió ember beszéli világszerte?
 • a francia a nemzetközi szervezetek által leggyakrabban használt nyelv?
 • az angol és a német mellett a francia az Európai Unió egyik fő munkanyelve?

A francia nyelvtanulás tehát ablak a világra, híd a különböző nemzetekhez, etnikumokhoz tartozó emberekhez.

 

A francia nyelv első számú útitársunk, kalauzunk lehet a méltán világhírű francia kultúra, kulinária és divat világában. Színek, ízek, dallamok, életérzések elevenednek meg Gauguin képein, Piaf dalaiban, Zola műveiben, Delon filmjeiben, a francia haute couture kreációiban, a francia borok és sajtok kimeríthetetlen tárházában.

 

Francia nyelvtanfolyam típusok intenzitás szerint

 

 

Intenzív francia nyelvtanfolyam:

4 hetes, heti 5x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokú szintig.

- Órabeosztás: hétfőtől péntekig

- Órakezdés: 8:30,

- Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Félintenzív francia nyelvtanfolyam:

10 hetes heti 2x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

- Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

- Órakezdés: 17:00

- Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Normál francia nyelvtanfolyam:

12 hetes heti 2x4 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

- Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

- Órakezdés: 18:00

- Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Hétvégi francia nyelvtanfolyam:
(Hétvégi képzésünk legközelebb Szeptember 22-én indul)

20 hetes heti 1x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

- Órabeosztás: szombat

- Órakezdés: 9:00; 14:00

- Tandíj: 91.990Ft* Kedvezményes tandíj: 51.990 Ft

- Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Minden egyes szintünk nyelvvizsgához hasonló vizsgával zárul, melynek eredményét átadjuk képzésben részt vevőink számára.

Modulfelosztás:

 • kezdő: 2 db 50 órás modul (A1.1-A1.2)
 • középhaladó: 2 db 50 órás modul (A2.1-A2.2)
 • haladó: 3 db 50 órás modul (B1.1-B1.2-B1.3)
 • középfokúnyelvvizsga-előkészítő: 6 db 50 órás modul (B2.1-B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-B2.6)
 • középfok feletti: 4 db 50 órás modul (C1.1-C1.2-C1.3)
 • felsőfok: 2 db 50 órás modul (C1.4-C1.5-C1.6)

JELENTKEZÉS A TANFOLYAMRA:

Jelentkezés

 

Francia tanfolyam szintek nyelvtani törzsanyaga

 

Kezdő francia tanfolyam:

- Kérdés

- Hímnem, nőnem

- Melléknevek egyeztetése

- Az être, s'appeler

- igék ragozása jelen időben

- Felszólító módú alakok

- A határozatlan névelő

- A főnév neme

- Az -er végű igék:parler, habiter

- A személyes névmások

- A határozott névelő

- A mondat

- Eldöntendő kérdés

- Kiegészítendő kérdés

- Tagadás

- A főnevek többes száma

- A melléknevek többes száma

- Számok

- Melléknév helye

- Prepozíciók (dans, sur, devant stb.)

- Háromalakú melléknevek

- Határozott névelő többes száma.

- Helyhatározót kifejező prepozíciók (à, de, au / en / aux)

- Az anyagnévelő

- Anyagnevek tagadása DE-vel

- Prepozíciók (à droite de, entre, à gauche de...)

- Udvarias formulák (je voudrais, j'aimerais...)

- Il y a... Birtokviszony kifejezése

- Elöljárós szerkezet

- Birtokos névelő

- A személyes névmás mint tárgy

- Összetett prepozíciók (au milieu de)

- Birtoklás kifejezése à-val

- Birtokos névelő többes száma

- Il faut+főnév / főnévi igenév

- Mennyiség kifejezése

- Közeljövő

- A névmási tárgy helye félsegédigék mellett

- Visszaható igék

- Időhatározót kifejező prepozíciók (dans, depuis, en stb.)

- Időhatározók

- (d'abord, ensuite..)

- Mutató névelő

- Kérdések az idő kifejezésére

- (depuis quand ?)

- Sorszámnevek

- Rendhagyó többesszámú főnevek Pourquoi / Parce que Avoir mal à...

 

Középhaladó francia tanfolyam:

- a France-Euro -Express 1. nyelvtani anyagának ismétlése

- a visszaható igék felszólító módja

- a közelmúlt

- az imparfait I.

- a fokozás

- tout, toute,

- tous, toutes

- imparfait II.

- imparfait vagy passé composé

- a határozószó képzése/helye

- az y névmás

- a felsőfok

- imparfait III.

- a valószínűség kifejezése

- a futur simple

- a személytelen szerkezet

- Les pronoms compléments d'objet indirect

- a névmás helye

- a felszólítás/ tiltás

- az anyagnévelő rendszerezése

- az en névmás

- a tagadás

- az időhatározó-sza­vak

- a vonatkozói kötőszavak

- a kiemelés

- felkiáltás

- egyeztetés avoir segédige mellett

- si + jelen idő

- a függő beszéd: que, de+inf.

- a határozatlan névmások

- a kérdés

- a függő beszéd

- que l /quelle / quels / quelles

- a gérondif képzése / használata

- a prepozíciók rendszerezése

- a passzív szerkezet

- a lequel kérdő névmás

- a hangsúlyos mutató névmás

- a műveltetés

- a személytelen szerkezetek

- si + imparfait

- a hangsúlyos birtokos névmás

 

 

Haladó francia tanfolyam:

- a France-Euro -Express 2. kötet nyelvtani anyagának ismétlése

- a feltételes jelen képzése, használata (tanács, udvariasság, javaslat)

- si + imparfait

- dont

- la double pronominalisa-tion avec EN

- n'importe qui/quand stb

- la double pronominalisa-tion : deux pronoms personnels / Y

- a TOUT használata (névmás, határozószó, melléknév)

- a határozatlan névmás (certain, chaque stb.)

- gérondif

- kérdőszavak QUI-vel és QUOI-val

- hasonlítás COMME-mal

- a participe passé egyeztetése

- az idő kifejezése

- Subjonctif I.

- személytelen szerkezetek (+ de / Subjonctif)

- Subjonctif II.

- kiemelő szerkezet

- il faut...pour+ infinitif

- ok és okozat kifejezése

- előljárószó+lequel/laquelle

- chez használata

- a plus-que-parfait képzése, használata

- a feltételes múlt képzése/haszná-lata

- si + plus-que-parfait

- infinitif passé

- függő beszéd

- igeidő-egyeztetés

- indicateurs temporels (dès que, aussitột que, au moment oừ...)

- helyet kifejező elöljárószavak

- participe présent

- a prendre ige jelentései

- avoir à + inf.

- il y a ... à + inf.

 

 

Francia nyelvvizsga előkészítő:

- a France-Euro -Express Nouveau 3. kötet nyelvtani anyagának ismétlése (feltételes mód, subjonctif, igeidő egyeztetés stb.)

- a futur antérieur képzése, használata

- c'est ce qui/ce que/ ce dont használata

- subjonctif felsőfokban lévő főmondat után

- dont/ duquel használata

- az ok kifejezése participe présent-nal

- az adjectif verbal képzése, használata

- igeképzés melléknevek segítségével

- a passé simple képzése, használata

- időhatározók használata

- különleges tagadószavak

- igéből képzett főnevek

- a múlt idők rendszerezése,összefoglalása(passé comp.,passé simple, imparfait, plus-que-parfait)

- a határozó-szavak összefoglalása (idő, mód, mennyiség stb.)

- subjonctif passé képzése, használata

- a főnévi igenév, a kijelentő mód és a kötőmód szintézise

- a participe passé egyeztetése

- időhatározói kötőszavak használata

- a si használatának rendszerezése

- a feltételes mód használatának

- a passé antérieur képzése, használata

- az avant és après használata

 


ELÉRHETŐSÉGEINK

EURO Nyelviskola Pécs – Pécs, Rákóczi út 70.
0670 633-9896

EURO Nyelviskola - a gyors eredmények specialistája!