Logó ív

Pécs, Rákóczi út 70. | Tel: +3670 633-9896

Válassz helyszínt, hogy hol szeretnél tanulni!

Francia nyelvtanfolyam

2018. Szeptember 28-ig 40.000 Ft kedvezményt adunk minden tanfolyamra + 5 ajándék szolgáltatást a képzés mellé!

 

Nyitvatartásunk:

H-P 10:00-18:00


Az Euro Nyelviskola Budapesten már 2 évtizede biztosítja hallgatóinak a francia nyelvoktatást, így mostanra jelentős gyakorlatunk van a francia nyelvtanfolyamok megszervezésében. Amennyiben szeretnél hatékonyan tanulni, és kedvező árú francia nyelvtanfolyamot Pécsen, most megtaláltad a számodra legmegfelelőbb nyelviskolát!

 

Tudtad, hogy...

 • a francia az angol után a világ második leggyakrabban oktatott nyelve?
 • az angol mellett a francia az egyetlen nyelv, melyet 5 kontinensen beszélnek?
 • a legfrissebb adatok szerint a franciát 220 millió ember beszéli világszerte?
 • a francia a nemzetközi szervezetek által leggyakrabban használt nyelv?
 • az angol és a német mellett a francia az Európai Unió egyik fő munkanyelve?

A francia nyelvtanulás tehát ablak a világra, híd a különböző nemzetekhez, etnikumokhoz tartozó emberekhez.

 

A francia nyelv első számú útitársunk, kalauzunk lehet a méltán világhírű francia kultúra, kulinária és divat világában. Színek, ízek, dallamok, életérzések elevenednek meg Gauguin képein, Piaf dalaiban, Zola műveiben, Delon filmjeiben, a francia haute couture kreációiban, a francia borok és sajtok kimeríthetetlen tárházában.

 

Francia nyelvtanfolyam típusok intenzitás szerint

 

 

Intenzív francia nyelvtanfolyam:

4 hetes, heti  5x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokú szintig.

-           Órabeosztás: hétfőtől péntekig

-           Órakezdés: 8:30,

-           Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Félintenzív francia nyelvtanfolyam:

10 hetes heti 2x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-           Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

-           Órakezdés: 17:00

-           Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Normál francia nyelvtanfolyam:

10 hetes heti 2x4 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-           Órabeosztás: hétfő - szerda, kedd - csütörtök

-           Órakezdés: 18:00

-           Tandíj: 89.990Ft* Kedvezményes tandíj: 49.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

Hétvégi francia nyelvtanfolyam:
(Hétvégi képzésünk legközelebb Szeptember 22-én indul)

20 hetes heti 1x5 órás nyelvtanfolyam kezdő szinttől felsőfokig

-           Órabeosztás: szombat

-           Órakezdés: 9:00; 14:00

-           Tandíj: 91.990Ft* Kedvezményes tandíj: 51.990 Ft

-           Középfok felett 3.000Ft felár fizetendő

 

* Kötelezően fizetendő vizsgadíj + 4.000 Ft.
Minden egyes szintünk nyelvvizsgához hasonló vizsgával zárul, melynek eredményét átadjuk képzésben részt vevőink számára.

Modulfelosztás:

 • kezdő: 2 db 50 órás modul (A1.1-A1.2)
 • középhaladó: 2 db 50 órás modul (A2.1-A2.2)
 • haladó: 3 db 50 órás modul (B1.1-B1.2-B1.3)
 • középfokúnyelvvizsga-előkészítő: 6 db 50 órás modul (B2.1-B2.2-B2.3-B2.4-B2.5-B2.6)
 • középfok feletti: 4 db 50 órás modul (C1.1-C1.2-C1.3)
 • felsőfok: 2 db 50 órás modul (C1.4-C1.5-C1.6)

JELENTKEZÉS A TANFOLYAMRA:

Vezetéknév
Keresztnév
E-mail cím
Telefonszám
Választott nyelv
Tanfolyam intenzitása Intenzív (5x5)
Félintenzív (2x5)
Normál (2x4)
Tudásszint kezdő(A1)
középhaladó(A2)
haladó(B1)
nyelvvizsga előkészítő(B2)
középfok utáni(C1)
felsőfokú(C2)
Mikor szeretnél kezdeni? Szeptember 17
Október 1
Október 15
Október 29
Hol találtál ránk? Google
szórólap
ajánlották
régi diák
facebook
Levelezési cím
Hol szeretnél tanulni?

 

Francia tanfolyam szintek nyelvtani törzsanyaga

 

Kezdő francia tanfolyam:

-          Kérdés

-          Hímnem, nőnem

-          Melléknevek egyeztetése

-          Az être, s'appeler

-          igék ragozása jelen időben

-          Felszólító módú alakok

-          A határozatlan névelő

-          A főnév neme

-          Az -er végű igék:parler, habiter

-          A személyes névmások

-          A határozott névelő

-          A mondat

-          Eldöntendő kérdés

-          Kiegészítendő kérdés

-          Tagadás

-          A főnevek többes száma

-          A melléknevek többes száma

-          Számok

-          Melléknév helye

-          Prepozíciók (dans, sur, devant stb.)

-          Háromalakú melléknevek

-          Határozott névelő többes száma.

-          Helyhatározót kifejező prepozíciók (à, de,  au / en / aux)

-          Az anyagnévelő

-          Anyagnevek tagadása DE-vel

-          Prepozíciók (à droite de, entre, à gauche de...)

-          Udvarias formulák (je voudrais, j'aimerais...)

-          Il y a... Birtokviszony kifejezése

-          Elöljárós szerkezet

-          Birtokos névelő

-          A személyes névmás mint tárgy

-          Összetett prepozíciók (au milieu de)

-          Birtoklás kifejezése à-val

-          Birtokos névelő többes száma

-          Il faut+főnév / főnévi igenév

-          Mennyiség kifejezése

-          Közeljövő

-          A névmási tárgy helye félsegédigék mellett

-          Visszaható igék

-          Időhatározót kifejező prepozíciók (dans, depuis, en stb.)

-          Időhatározók

-          (d'abord, ensuite..)

-          Mutató névelő

-          Kérdések az idő kifejezésére

-          (depuis quand ?)

-          Sorszámnevek

-          Rendhagyó többesszámú főnevek Pourquoi / Parce que Avoir mal à...

 

Középhaladó francia tanfolyam:

-          a France-Euro -Express 1. nyelvtani anyagának ismétlése

-          a visszaható igék felszólító módja

-          a közelmúlt

-          az  imparfait I.

-          a fokozás

-          tout, toute,

-          tous, toutes

-          imparfait II.

-          imparfait vagy passé composé

-          a  határozószó képzése/helye

-          az  y névmás

-          a felsőfok

-          imparfait III.

-          a valószínűség kifejezése

-          a  futur simple

-          a személytelen szerkezet

-          Les pronoms compléments d'objet indirect

-          a névmás helye

-          a felszólítás/ tiltás

-          az anyagnévelő rendszerezése

-          az  en névmás

-          a tagadás

-          az  időhatározó-sza­vak

-          a vonatkozói kötőszavak

-          a kiemelés

-          felkiáltás

-          egyeztetés avoir segédige mellett

-          si + jelen idő

-          a függő beszéd: que, de+inf.

-          a határozatlan névmások

-          a kérdés

-          a függő beszéd

-          que l /quelle / quels / quelles

-          a gérondif képzése / használata

-          a prepozíciók rendszerezése

-          a passzív szerkezet

-          a lequel kérdő névmás

-          a hangsúlyos mutató névmás

-          a műveltetés

-          a személytelen szerkezetek

-          si + imparfait

-          a hangsúlyos birtokos névmás

 

 

Haladó francia tanfolyam:

-          a France-Euro -Express 2. kötet nyelvtani anyagának ismétlése

-          a  feltételes jelen képzése, használata (tanács, udvariasság, javaslat)

-          si + imparfait

-          dont

-          la double pronominalisa-tion avec EN

-          n'importe qui/quand stb

-          la double pronominalisa-tion : deux pronoms personnels / Y

-          a TOUT használata (névmás, határozószó, melléknév)

-          a határozatlan névmás (certain, chaque stb.)

-          gérondif

-          kérdőszavak QUI-vel és QUOI-val

-          hasonlítás COMME-mal

-          a participe passé egyeztetése

-          az idő kifejezése

-          Subjonctif I.

-          személytelen szerkezetek (+ de / Subjonctif)

-          Subjonctif II.

-          kiemelő szerkezet

-          il faut...pour+ infinitif

-          ok és okozat kifejezése

-          előljárószó+lequel/laquelle

-          chez használata

-          a plus-que-parfait képzése, használata

-          a feltételes múlt képzése/haszná-lata

-          si + plus-que-parfait

-          infinitif passé

-          függő beszéd

-          igeidő-egyeztetés

-          indicateurs temporels (dès que, aussitột que, au moment oừ...)

-          helyet kifejező elöljárószavak

-          participe présent

-          a prendre ige jelentései

-          avoir à + inf.

-          il y a ... à + inf.

 

 

Francia nyelvvizsga előkészítő:

-       a France-Euro -Express Nouveau 3. kötet nyelvtani anyagának ismétlése (feltételes mód, subjonctif, igeidő egyeztetés stb.)

-          a futur antérieur képzése, használata

-          c'est ce qui/ce que/ ce dont használata

-          subjonctif felsőfokban lévő főmondat után

-          dont/ duquel használata

-          az ok kifejezése participe présent-nal

-          az adjectif verbal képzése, használata

-          igeképzés melléknevek segítségével

-          a passé simple képzése, használata

-          időhatározók használata

-          különleges tagadószavak

-          igéből képzett főnevek

-          a múlt idők rendszerezése,összefoglalása(passé comp.,passé simple, imparfait, plus-que-parfait)

-          a határozó-szavak összefoglalása  (idő, mód, mennyiség stb.)

-          subjonctif passé képzése, használata

-          a főnévi igenév, a kijelentő mód és a kötőmód szintézise

-          a participe passé egyeztetése

-          időhatározói kötőszavak használata

-          a si használatának rendszerezése

-          a feltételes mód használatának

-          a passé antérieur képzése, használata

-          az avant és après használata

 


ELÉRHETŐSÉGEINK

EURO Nyelviskola Pécs – Pécs, Rákóczi út 70.
0670 633-9896

EURO Nyelviskola - a gyors eredmények specialistája!