Nyelvvizsgák összehasonlítása

Jelen összeállításunkkal segítségedre szeretnénk lenni abban, hogy eligazodj a jelenleg legnépszerűbb nyelvvizsgák követelményrendszere között.

 

BME nyelvvizsga

 

A BME nyelvvizsgát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézete fejlesztette ki.  BME vizsgarendszer kétnyelvű, valamint egynyelvű változatban is letehető, a kétnyelvű középfokú írásbeli vizsga fordítási feladatot és nyelvismereti tesztet is tartalmaz. Lehet szóbeli, írásbeli valamint komplex (szóbeli és írásbeli) típusú vizsgára jelentkezni, tehát a részvizsgák külön is letehetők és bármikor ismételhetők. Az egynyelvű vizsga középfokon három órás, írásbeli (2 óra 10 perc), magnóhallgatás (kb. 25 perc) és szóbeli beszélgetés (20 perc) részekből tevődik össze. Nagyon fontos, hogy ismerd a vizsga szerkezetét, hiszen ez segíti a sikeres megoldást, hisz pl. jó ha tudod, hogy minden egyes feladathoz rövidebb-hosszabb szövegeket kell megértened. A sikeres vizsgázók államilag elismert bizonyítványt kapnak, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám legalább 60%-át eléri.

A vizsgáról további információk (vizsga felépítése, vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.bmenyelvizsga.bme.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

A vizsga nem könnyebb és nem nehezebb, mint a többi nyelvvizsga-fajta Magyarországon. Összességében elmondható, hogy olyan nyelvtanulóknak ajánlott, akik nyelvtudása mind a négy készségben (írás, olvasás, hallás, beszéd) közel azonos szintű, mivel az elérhető összpontszámban mind a négy készség azonos súlyt (25 %) képvisel.

 

ECL nyelvvizsga

 

Az ECL (=European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) nyelvvizsga az Európai Uniós tagországok konzorciuma által létrehozott nemzetközi, egynyelvű nyelvvizsgarendszer, így nemzetközi és államilag elismert bizonyítványt is kapnak a vizsgázók. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle mindennapi élethelyzetben, a hivatással/fogalalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni. Az ECL nyelvvizsgarendszerben nem csak komplex vizsgát lehet tenni, lehetőség van csak írásbeli, illetve csak szóbeli részvizsgára jelentkezni.Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezik, de csak a vizsga egyik, vagy másik része sikeres, a sikeres vizsgarészről kap részvizsga-bizonyítványt.

A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám legalább 60%-át eléri.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.ecl.hu oldalon olvashatók.


Kinek ajánlott?

Ami megkülönbözteti ezt a nyelvvizsgát a többitől az a tény, hogy nem tartalmaz nyelvtani feladatot, így elsősorban azoknak ajánlott, akik jobbak az olvasott és hallott szövegértés terén.. A hallott szövegértési feladat itt azonban nehéz, dialektusban beszélő szereplők és háttérzajok nehezíthetik a listeninget. A szóbeli része a vizsgának azonban könnyebben teljesíthető.

 

TELC nyelvvizsga

 

A The European Language Certificates (TELC) Európa szerte elfogadott nemzetközi nyelvvizsgarendszer, melynek főbb jellemzője a kommunikativítás és a köznapi élethelyzetekben előforduló szituációk megfelelő alkalmazása. A vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó nemzetközileg elismert bizonyítványt kap kézhez, mely egyúttal Magyarországon államilag elismert, így érettségihez, felvételihez,diplomakiadáshoz és munkavállaláshoz egyaránt felhasználható.

Legnagyobb előnye, hogy a szóbeli részére időszakosan kerül sor, mindenkit visszahívnak egy adott időpontra, tehát nem kell egész nap bent várakozni.

Vizsgaszintek: alapfok, középfok, felsőfok.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.telc.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

A TELC nem a legkönnyebb vizsgák közé tartozik, mindenképpen olyan nyelvtanulóknak ajánlott, akik főként az írott, de a hallott szövegértés terén is erősek , akik jól és gyorsan tudnak olvasni, és általában véve jól bánnak az idővel.

 

EUROEXAM nyelvvizsga

 

Az EUROEXAM nyelvvizsgarendszert az International House fejlesztette ki. Egy- és kétnyelvű változata van, amelyek közül választani lehet. Mindenütt érvényes, államilag elismert bizonyítványt ad.
Vizsgaszintek: alapfok, középfok, felsőfok.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.euroexam.org oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Az Euroexam olyanok tanulóknak ajánlott, akik erősek a kommunikációban, kétnyelvű vizsga esetén - fordításban és közvetítésben.

 

ELTE-ORIGÓ nyelvvizsga

 

Az ELTE-ORIGÓ államilag elismert, kétnyelvű vizsgarendszer, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.  Az írásbeli és szóbeli részvizsgák külön is letehetők, a komplex C típusú vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak, de minden készségből minimum 40%-ot teljesíteni kell. Komplex értékelést alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a vizsga akár egy 70%-os szóbeli és egy 50%-os írásbeli esetén is sikeresnek számít.

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.onyc.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Az Origó nyelvvizsga az elmúlt öt évben komoly megújulási folyamaton ment keresztül. 2016 óta az írásbeli vizsgán nem szerepel nyelvismereti teszt, a B1 és B2 szintű  feladatsor két-két olvasás és íráskészség és egy közvetítési feladatot tartalmaz, C1 szinten két közvetítési feladat van. Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga értékelésénél a kommunikativitás a legfontosabb szempont. Olyan nyelvtanulóknak ajánlott, akik idegennyelv tudásukat a közvetítési készségen keresztül is bizonyítani szeretnék.

 

IELTS nyelvvizsga

 

International English Language Testing System (IELTS) egy külföldi egyetemeken elfogadott nemezetközi nyelvvizsga bizonyítvány.

A vizsga ugyanúgy két részből áll (szóbeli nyelvvizsga és írásbeli nyelvvizsga) mint a legtöbb magyarországi nyelvvizsga. Az IELTS nyelvvizsga  egy 0-9 pontos skálán méri az angol nyelvtudást.

Pontozás: B1: 4.5-5.0, B2: 5.5-6.5, C1: 7.0-8.0, C2: 8.5-9.0

 

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.britishcouncil.org/hu oldalon olvashatók.

 

Dexam nyelvvizsga

 

A Debreceni Egyetemen kifejlesztett egynyelvű angol nyelvvizsga, mely a kommunikatív célok megvalósításához szükséges általános nyelvtudást méri alap (B1)-, közép (B2)- és felsőfokon (C1), a vizsgázók érdeklődésének megfelelő témakörökben (humánmodul vagy reálmodul) méri. A humánmodul leginkább a művészet, zene, irodalom, történelemmel kapcsolatos témakörökre épül, míg a reálmodul a természettel, állatvilággal, számítástechnikával, felfedezésekkel kapcsolatos területeket érinti. A szóbeli vizsga sajátossága, hogy a vizsgázók már a vizsgára való jelentkezéskor megjelölhetik, hogy kivel szeretnének vizsgázni.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.dexam.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Azon tanulóknak ajánljuk a Dexam nyelvvizsgát, akik kommunikációs készségüket szeretnék előtérbe helyezni, valamint az adott modul (humán/reál)  aktív szókincsével rendelkeznek.

 

Társalkodó nyelvvizsga

 

A vizsgarendszer általános, kétnyelvű vizsgarendszer, amelyet a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontja fejlesztett ki, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult. Három szinten, alap (B1)-, közép (B2)- és felsőfokon (C1) méri a vizsgázók tudását német és angol nyelvből. Angol nyelvből egynyelvű nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására is jogosult. A  kétnyelvű szóbeli vizsgán szótár nem használható, ezért mindenképpen célszerű aktív szókinccsel rendelkezni a hétköznapi, társalgási témákat illetően.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.tarsalkodo.kodolanyi.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánlott?

Azon hallgatóknak ajánljuk a társalKODÓ nyelvvizsgát, akik jártasan a mindennapi témákban, valamint képesek önálló témakifejtésre. Az írás valamint az olvasás készségük megfelelő, nyelvismeretük stabil az írásbeli nyelvvizsga megszerzéséhez.

 

 

+50 óra ajándék